جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

ریاست روابط بین المللی وتنظیم بورسیه ها

سیستم مدیریتی بورسیه ها

حق استفاده برای وزارت تحصیلات عالی افغانستان، وزارت امور خارجه افغانستان، سفارت خانه های افغانستان و محصلین و متقاضیان افغان در بورسیه ها محفوظ میباشد© 2019
ارگان بوجود آورنده: ITCC (مرکز تحقیق و نوآوری های تکنالوجی افغانستان)
دیزاین و توسعه توسط: مجیب الرحمن صدیقی